بهترین دستگاه مخصوص حذف دودکوره صنعتی ذغال لیمو وکبابی

باسلام....

خدمت دوستان عزیزی که درموردتولیدذغال لیموباکوره صنعتی در مناطق مسکونی دچارمشکل هستند،میتوانندبرای خریددستگاه وفیلترحذف دودی که شرکت ذغال مرکزی جدیداطراحی وبه ثبت رسانده است استفاده کنید،ومطمعن باشیدکه به هیچ وجه برای کارکردن درمناطق مسکونی دچارمشکل نخواهیدشد..

باتشکر فراوان 09104513233


منبع این نوشته : منبع
مسکونی دچارمشکل