کلاهبرداری ارراه فروش گوره ذغال لیمو

باسلام....

دوستان خواهش میکنم برای خریدکوره تولیدذغال لیموحتماحتما تحقیق کنیدبخاطراینکه اخیرادرموردفروش کوره افرادی اقدام به کلاهبرداری کردندوبافروش کوره های ناکارامدخودبنده خدایی که بابدبختی پول خریدکوره روفراهم کرده است به خاک سیاه مینشانند

وغیرازپول به چیزدیگه ای فکرنمیکنندازاین عاجزانه درخواست تحقیق وبررسی رادارم درضمن کسانی که ماروقابل بدونن میتوانندازمامشاوره رایگان بگیرید.

انشالاکه ازاین ببعدشاهداین کلاهبرداری هانباشیم...یاعلی

09104513233صوفی


منبع این نوشته : منبع
کلاهبرداری